TK FL

 1. TK ir persona, kura pārvalda FL notiekošos spēlētāju transfērus.
 2. TK var atcelt/iecelt tikai FL vadība (ID).
 3. TK pienākums ir laicīgi novērtēt visus iesniegtos darījumus un noraidīt (norādot pamatojumu) tos kas:

3.1. būtiski neatbilst vidējām tirgus cenām;

3.2. kuru rezultātā kāds no klubiem tiek novājināts;

3.3. nav izdevīgi jauno vadītāju klubiem;

3.4. ir pretrunā ar sportisko godīgumu vai kādu no FL noteikumu punktiem, vai FL vadības rīkojumiem.

 1. TK pienākums ir novērtēt un piekrist vai noraidīt piedāvātos darījumus komandām, kurām nav vadītājs, kā arī veikt visus ar transfēriem saistītos vadītāja pienākumus.
 2. TK tiesības:

5.1. Daļēji vai pilnīgi aizliegt kāda kluba transfēru tiesības vai transfēru tiesības ar komandām, kurām nav vadītājs, par to iepriekš informējot FL vadību.

Brīvie aģenti

 1. Brīvais aģents ir spēlētājs, kas nav nevienas komandas īpašums.
 2. Par spēlētāja atlaišanu brīvajos aģentos komanda nesaņem nekādu kompensāciju.
 3. Jebkurš spēlētājs, kas nokļuvis brīvajos aģentos tur atrodas 10 dienas un tikai tad ir pieejams komandām.
 4. Pirmtiesības uz brīvo aģentu iegūst tā komanda, kas pirmā iesniegusi pieteikumu uz komandām pieejamu brīvo aģentu.
 5. Darījums ar brīvajiem aģentiem reģistrējams FL mājas lapā. Darījumiem ar brīvajiem aģentiem nav nepieciešams TK apstiprinājums pirms izpildīšanas, taču TK var šos darījumus atcelt jau pēc to izpildīšanas.
 6. Par katru pieņemto brīvo aģentu komanda iemaksā 0,1 miljonu FL kasē. Savukārt pēc 25.kārtas, kad ir transfēru aizliegums brīvā aģenta izsaukšana izmaksās 0,5 miljoni.
 7. FL Vadība pirms jaunas sezonas sākuma un sezonas pārtraukumā lemj par spēlētājiem, kurus izņemt no brīvajiem aģentiem un spēlētājiem, kurus pievienot tiem.

FL nosacījumi

Maiņas, pirkšana un pārdošana.

 1. Tikai divas komandas var veikt savstarpēju maiņas, pirkšanas vai pārdošanas darījumu.
 2. Spēlētāju maiņas, pirkšanas vai pārdošanas darījumos komandas drīkst iekļaut tikai tos spēlētājus, kas ir komandas īpašums un kuri darījuma veikšanas brīdī nav izīrēti.
 3. Spēlētāju maiņas, pirkšanas vai pārdošanas darījums sastāv no spēlētājiem un (vai) darījuma summas.
 4. Spēlētāju maiņas, pirkšanas vai pārdošanas darījums reģistrējams un no menedžeru puses apstiprināms FL mājas lapā. TK lemj par abpusēji izpildītu darījumu izpildīšanu.
 5. Abu menedžeru apstiprinātu darījumu var atcelt tikai TK vai FL vadība.
 6. Par katru apstiprinātu darījumu FL kasē ieskaita 2% no darījuma vērtības.

Īrēšana

 1. Vienā izīrēšanas darījumā drīkst būt iesaistītas tikai divas komandas.
 2. Izīrēšanas darījumos komandas drīkst iekļaut tikai tos spēlētājus, kas ir komandas īpašums un kuri darījuma veikšanas brīdī jau nav izīrēti.
 3. Izīrēšanas ilgums ir ne mazāks kā 100 dienas un nedrīkst pārsniegt sezonas robežas.
 4. Izīrētā spēlētāja algu maksā komanda, kurai pieder spēlētājs.
 5. Izīrēšanas darījums reģistrējams un no menedžeru puses apstiprināms FL mājas lapā. TK lemj par abpusēji izpildītu darījumu izpildīšanu.
 6. Izīrējot spēlētāju uz zemāku līgu, jāņem vērā šādi ierobežojumi:

6.1 spēlētājs nedrīkst būt starp 2 labākajiem komandas GK,

6.2 spēlētājs nedrīkst būt starp 6 labākajiem komandas DF vai MF,

6.3 spēlētājs nedrīkst būt starp 4 labākajiem komandas FW,

6.4 spēlētājs nedrīkst būt starp 16 pelnošākajiem komandā.

Abu menedžeru apstiprinātu darījumu nevar atcelt. Par katru apstiprinātu darījumu FL kasē ieskaita 2% no darījuma vērtības.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *