FAQ par pensiju

Vai par pieteikšanos pensiju plānā ir jāmaksā?

Nē! Pieteikšanās ir bezmaksas. Būtu jābūt.

Kādas ir drošības garantijas?

Valsts ar likumu ir noteikusi stingras prasības attiecībā uz līdzekļu ieguldīšanu, kas nozīmē, ka līdzekļus var ieguldīt tikai noteiktos finanšu instrumentos. Turklāt ir ierobežots līdzekļu apjoms, ko drīkst ieguldīt ārvalstīs, kā arī ir noteikts maksimāli pieļaujamais ieguldījumu apmērs viena emitenta vērtspapīros.

Vai es varu pieteikties citam pensiju plānam, ja es jau esmu kāda pensiju plāna dalībnieks?

Jā! Ikvienam pensiju 2. līmeņa dalībniekam ir tiesības:

  • vienu reizi kalendārā gada laikā mainīt līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu;
  • divas reizes kalendārā gada laikā mainīt ieguldījumu plānus viena un tā paša līdzekļu pārvaldītāja ietvaros.

Vai pēc pieteikšanās pensiju plānam samazināsies mani pašreizējie ienākumi?

Nē, jo iemaksas pensiju plānos tiek veiktas no sociālās apdrošināšanas iemaksām.

Vai es saņemšu informāciju par uzkrāto kapitālu pensiju plānā?

Jā! Vienu reizi gadā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nosūtīs izrakstu par gada laikā pensiju plānā uzkrāto kapitālu.

Kad es varēšu saņemt pensiju plānā uzkrāto kapitālu?

Pensiju plānā uzkrāto kapitālu varēs saņemt, sasniedzot valsts noteikto pensionēšanās vecumu. Ikvienam būs tiesības izvēlēties, vai pensiju plānā uzkrāto kapitālu pievienot pensiju sistēmas 1. līmenī uzkrātajam kapitālam un saņemt abas pensijas kopā, vai no dzīvības apdrošināšanas sabiedrības iegādāties mūža pensijas apdrošināšanas polisi un saņemt regulārus maksājumus saskaņā ar apdrošināšanas polises noteikumiem.