Informācija par kreditēšanas pakalpojumiem

KarjeraProcentu likme var būt fiksēta vai mainīga ar piesaisti RIGIBOR, EURIBOR vai LIBOR indeksam. Par kredīta piešķiršanu jāmaksā vienreizēja komisija. Procentus un komisijas apmēru nosaka kredītkomiteja saskaņā ar bankas tarifiem.

Par neizņemtām kredīta summām un par resursu rezervēšanu kredītlīniju ietvaros procenti netiek aprēķināti. Komisijas maksājumi par kredīta konta apkalpošanu un kredītlietas administrēšanu nav paredzēti.

Pastāv kredīta noformēšanas izmaksas, kuras klients nemaksā tieši bankai: izdevumi par ķīlas novērtēšanu, notāra pakalpojumiem (pārsvarā hipotēku kredītiem un komercķīlu gadījumā), likumos noteiktās nodevas un apdrošināšanas prēmiju maksājumi.

MAKSIMĀLĀ KREDĪTA SUMMA

Kredītu summas izplatītākajiem nodrošinājuma veidiem:

  1. zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums – līdz 90 % no tirgus vērtības,
  2. zemesgrāmatā nereģistrēts dzīvoklis (ja tā īpašuma tiesības apliecina apliecība par īpašuma tiesībām uz dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai īpašuma tiesību uz dzīvokli reģistrācijas pagaidu apliecība) – līdz 90 % no tirgus vērtības,
  3. transporta līdzeklis – līdz 90 % no tirgus cenas,
  4. pamatlīdzekļi (tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas) un apgrozāmie līdzekļi (krājumi) – līdz 80 % no bilances vērtības,
  5. apgrozāmie līdzekļi (debitoru parādi) – līdz 50 % no bilances vērtības.
  6. Nekustamā īpašuma tirgus vērtību nosaka licencēts vērtētājs – sadarbības partneris. Lietota transporta līdzekļa tirgus cenu nosaka saskaņots licencēts vērtētājs vai oficiālais dīleris.

Ieķīlājamais objekts apdrošināms ar saskaņotā apdrošināšanas sabiedrībā.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  1. aizpildīta kredīta pieteikuma veidlapa,
  2. pases kopija,
  3. dokumenti, kas apliecina laulāto mantisko attiecību statusu,
  4. kāds vai vairāki no šādiem kredītspēju raksturojošiem dokumentiem: gada ienākumu deklarācija, paziņojums par algas nodokli, darba līgums, izziņa no darba vietas par atalgojumu, kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces protokols par dividenžu izmaksu (ja aizņēmējs ir kapitālsabiedrības dalībnieks), nomas līgumi, kredītiestāžu kontu izraksti u.c.

Atkarībā no kredīta veida iesniedzami kredīta nodrošinājumu raksturojoši dokumenti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *