Ārpustiesas strīdu izskatīšana nebanku sektorā

Ombuds ir ārpustiesas strīdu risināšanas institūts, kur patērētājam ir iespēja ātrāk, efektīvāk un arī objektīvāk izšķirt strīdu starp pakalpojuma sniedzēju un patērētāju. Pirmkārt, patērētājam jāgriežas pie pakalpojuma sniedzēja sākotnēji, ar savu sūdzību vai iesniegumu par radušos jautājumu vai strīdu. Ja 30 dienu laikā pakalpojuma sniedzējs nav atbildējis vai nav risinājis un pretim nācis, tad patērētājs vēršas pie ombud tālāk par šo strīdu jautājumu izskatīšanu. Patērētājs sūdzību var iesniegt izmantojot asociācijas mājas lapu, kurā norādīta sadaļa ombuds, to var izdarīt elektroniski aizpildot iesniegumu un pievienojot attiecīgos dokumentus. Otrs variants, iesniedzot rakstiski un nosūtot pa pastu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *